Proiect

 

Titlu proiect: Distribuția, Utilizarea habitatului și Caracteristicile Ciclului de Viață a speciilor Troglofile în mediile Hipogee și Epigee

Studiu de caz: Salamandra, Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)

Director de proiect: Raluca Ioana Băncilă

Cercetător postdoctoral: Rodica Plăiaşu

Studenți: Ioana Nae și Diana Székely (doctoranzi)

Durata: 1 Octombrie 2015 - 30 Septembrie 2017

Surse de finanțare: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Ȋnvăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)

Obiective:

  • Documentarea distribuţiei speciei S. salamandra în peşteri şi în habitatele de la suprafaţă;
  • Estimarea gradului de ocupare şi selectarea ca habitate pentru reproducere a peşterilor de către S. salamandra şi a modului în care cei doi parametri populaţionali menționați sunt influenţați de caracteristicile peşterilor şi a habitatelor epigee;
  • Evaluarea modificărilor caracteristicilor ciclului de viaţă şi a stării de sănătate a populaţiilor de S. salamandra, determinate de mediul subteran;
  • Identificarea cauzei modificărilor caracteristicilor ciclului de viață, plasticitate fenotipică versus adaptare evolutivă;