Înregistrare

 *
 *
 *
 *
 

Pentru respectarea legislaţiei României privind proţectia datelor de identitate şi a datelor furnizate şi pentru a ne facilita administrarea datelor vă rugam să răspundeţi la următoarele întrebari:


  • Doresc sa fiu contactat/ă înainte de a transmite datele mele catre terţi
  • Da   No
  • Ȋn cazul transmiterii datelor către terţi, numele şi prenumele meu pot fi transmise impreună cu datele
  • Da   Nu
  

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Institutl de Speologie "Emil Racoviță", are obligatia de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră. Scopul colectării datelor este de a putea verifica corectitudinea informațiilor trimise. Nu sunteți obligat(ă) să furnizați datele. Refuzul dvs. determină neefectuarea înregistrării. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și nu sunt comunicate altor destinatari. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu mențiunile dorite, la rubrica "Contact". De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.